Aktualizacja realizacji

Galerię uzupełniono o nowe realizacje, a wśród nich m.in.:

  • Komora Smok i Boczkowskiego (III/232) w Kopalni Soli w Wieliczce
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Elektrownia fotowoltaiczna w Dobczycach
  • Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny Nadwiślańska 11 w Krakowie
  • Budynki mieszkalne wielorodzinne A2 i A3, Grzegórzki Park w Krakowie
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bronowickiej w Krakowie