Kontakt

INEL – Inwestycje Elektryczne
ul. Krasickiego 7
30-513 Kraków

e-mail:      biuro@inel.pl

KONTO NR:            15 1140 2017 0000 4802 0257 0877
NIP:                          679-000-23-37
REGON:                   350557705
 
 
 

Zespół projektowy:

 

inż. Słaboń Antoni

Projektant

Email: antoni@inel.pl
Telefon: 691 947 400
Email

mgr inż. Kuźniakowski Witold

Email: witek@inel.pl
Telefon: 730 740 960
Email

mgr inż. Jaworski Łukasz

Email: lukasz@inel.pl
Telefon: 730 740 094
Email

inż. Maj Paweł

Email: pawel@inel.pl
Telefon: 730 748 300
Email

mgr inż. Wierzbiak Daniel

Email: daniel@inel.pl
Telefon: 535 146 344
Email