Oferta

Zakres działalności biura projektowego INEL obejmuje następujące obszary usług projektowych:

 • projekty budowlane
 • projekty przetargowe
 • projekty wykonawcze
 • nadzory projektowe
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 • dokumentacje kosztorysowe i specyfikacje

Opracowujemy dokumentacje dla następujących tematów:

 • linii kablowych średniego i niskiego napięcia
 • oświetlenia ulicznego i iluminacje obiektów
 • stacji transformatorowych
 • rozdzielni elektrycznych
 • instalacje oświetleniowe
 • instalacje siłowe
 • instalacje przeciwwybuchowe
 • rezerwowe z agregatu i UPS
 • instalacje inteligentne DALI, KNX
 • instalacje BMS
 • instalacje sieci strukturalnej LAN
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje SSWiN
 • instalacje telewizji przemysłowej CCTV
 • instalacje TV i TV SAT
 • instalacje sygnalizacji pożaru SSP i DSO
 • instalacje przyzywowe
 • instalacje oddymiania
 • instalacje odgromowe
 • instalacje ochronne
 • instalacje fotowoltaiczne

Oferowany zakres usług obejmuje wszystkie konieczne uzgodnienia z rzeczoznawcami i instytucjami branżowymi.