AGH, Centrum Energetyki

Centrum Energetyki – linie zasilające SN i stacja transformatorowa SN/nN, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie