Iluminacja Bazyliki Narodów oraz Ogrodu Oliwnego Getsemani w Jerozolimie – historia realizacji

Iluminacja Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie – historia rezalizacji

Aktualizacja realizacji

Galerię uzupełniono o nowe realizacje, a wśród nich m.in.:

  • Komora Smok i III/232 w Kopalni Soli w Wieliczce
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Elektrownia fotowoltaiczna w Dobczycach
  • Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny Nadwiślańska 11 w Krakowie
  • Budynki mieszkalne wielorodzinne A2 i A3, Grzegórzki Park w Krakowie
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bronowickiej w Krakowie

Nazaret Bazylika Zwiastowania NMP

Bazylika Zwiastowania
Bazylika Zwiastowania

Budynek biurowy AVIA

Budynek biurowy "AVIA" w Krakowskim Parku Technologicznym
Budynek biurowy „AVIA” w Krakowskim Parku Technologicznym