Nazaret 8

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014