Nazaret 7

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014