Nazaret 4

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014