Nazaret 3

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014