Nazaret 2

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014