Nazaret 1

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014