Parking wielokondygnacyjny, Kraków

Parking nadziemny wielokondygnacyjny
ul. Zamoyskiego / Warneńczyka, Kraków.
Przebudowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN.