Kontakt

INEL – Inwestycje Elektryczne
ul. Krasickiego 7
30-513 Kraków

tel.               (012) 296 30 64;    
e-mail:      biuro@inel.pl
 
Projektant:   
inż. Antoni Słaboń
kom. 691 94 74 00
e-mail:  antoni@inel.pl
 Asystenci:       
mgr inż. Paulina Horwacik-Dawczyńska
tel.               502 494 033;    
e-mail:      paulina@inel.pl
mgr inż. Witold Kuźniakowski
tel.               730 740 960;    
e-mail:      witek@inel.pl
 
mgr inż. Łukasz Jaworski
tel.               730 740 094;    
e-mail:      lukasz@inel.pl
 
inż. Paweł Maj
tel.               730 748 300;    
e-mail:      pawel@inel.pl
 

 

KONTO NR:            15 1140 2017 0000 4802 0257 0877
NIP:                               679-000-23-37
REGON:                     350557705
 

Nasza lokalizacja: