Nazaret 9

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014