Nazaret 6

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014