Nazatet 5

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, grudzień 2014